Kurzy / Workshopy

Akademie prezentačních dovedností

Akademie prezentačních dovedností je ucelený tréninkový program, který…

  • Vám přinese odpovědi na otázky týkající se formy a přípravy samotné prezentace
  • Vás připraví na zvládnutí neočekávaných situací - improvizace
    Vám ukáže jak posilovat osobnost prezentátora (sebereflexe a reflexe potřeb účastníků, zvládání trémy)
  • Vás seznámí jak pracovat s hlasem, abyste si udržel neustálou pozornost auditoria
  • Vám poskytne prostor pro výměnu zkušeností s ostatními účastníky, pro které je prezentování jejich náplní práce.


Komu je trénink určen:
Všem, kteří se připravují na profesi lektora, dále studentům, manažerům, školitelům a ostatním, kteří přijdou ve své profesi či osobním životě do styku s prezentací před skupinou lidí. Kurz se hodí pro všechny, kteří potřebují „nový náboj“ pro vystupování před větším množstvím lidí, jak v pracovním prostředí (porady, přednášky, proslovy, pohovory), tak v prostředí soukromém (s rodinou, s partnerem, s přáteli, s hosty…).Co se zde dále dozvíte:
Jak využít prostředky interakce (brainstorming, skupinové diskuse, případové studie, motivace účastníků prezentace).
Jak překonávat obtížné situace (jak reagovat na vyrušování, nepozornost, nepříjemné otázky a námitky účastníků).


Kdy: Čtvrtek 12.4. 10:00-17:00

Cena: 4000,- Kč

Momentálně s 50%  slevou na Slevomatu

Novinky v LiveIN Studiu: